NEUROHIRURŠKA SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠVA I UDRUŽENJA NEUROHIRURGA SRBIJA

Posted on Posted in Novosti

Simpozijum

Hirurgija povreda i oboljenja perifernog nervnog sistema – Bazična razmatranja, savremeni principi, kontroverze i inovacije

26-28.05.2017. godine, Hotel Čigota, Zlatibor

REGISTRACIONI FORMULAR