Simpozijum – Hirurško lečenje povreda i oboljenja perifernog nervnog sistema

Posted on Posted in Uncategorized

Simpozijum
Hirurško lečenje povreda i oboljenja perifernog nervnog sistema
Bazična razmatranja, kontroverze, savremeni trendovi i inovacije
07-09.09.2018. godine
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, Banja Luka, RS

PROGRAM

website: http://neurohirurskiskup2018.com